• Đối với hồ sơ thiết kế là dạng tài liệu nên khi nhận không được đổi trả. Nếu hồ sơ thiết kế trong quá trình vận chuyển bị ướt hay rách thì liên hệ Vinahouse để được cấp lại hồ sơ thiết kế mới.
  • Khi phát hiện vấn đề kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế thì liên hệ Vinahouse để được tư vấn qua. 091.77.99.577. để được Vinahouse hỗ trợ cùng với gia đình tìm cách giải quyết.
  • Trong quá trình gia đình thi công có chỗ nào không hiểu có thể liên hệ về Vinahouse để được tư vấn.
  • Các hồ sơ bản vẽ thiết kế đều được đóng mộc của công ty.
  • Chi phí thiết kế không được hoàn lại khi đã thiết kế xong hồ sơ.