Thủ Thuật 3DS MAX

THÔNG SỐ VÀ Ý NGHĨA MỘT VÀI VẬT LIỆU VRAY CƠ BẢN

THÔNG SỐ MỘT VÀI VẬT LIỆU CƠ BẢN Vật liệu Tường Vào Standra – Vray Mtl Trong – Diffuse để màu trắng – Reflection – Chọn 5 – Refl Glossiness : 8 Làm tường sần Ấn M – Vào bảng Map – Bump : Tính chất lồi lõm – Environment : Tính chất môi trường Cầm ảnh Vật liệu gán vào nút none của Bump Đặt thông số càng lớn càng nhấp nhô, để âm …

Read More »